Kirofonetikk

En ung lyd-terapi på antroposofisk grunn

ㅤLiv er alltid i utvikling, i bevegelse; strømmende, virvlende, rytmisk bevegelse. Levende organismer er resultat av strømnings-former som blir synlige og værende, i det fysisk substans blir avlagret. Livet fornyes strømmende, opprettholder og helbreder seg selv. Den fysiske substansen byttes stadig ut, formen består.
ㅤVed en disharmoni mellom sjelens opplevelser og livets rytmisk bevegelige formkraft, kan kimen til sykdom oppstå. Den strømmende fornyelsen hindres, blir for sterk eller for svak.

ㅤSpråket lever mellom mennesker. Men ord er så mye mer enn informasjon. De minste byggesteinene i språket, lydene, er i grunnen ganske like over hele jorden for de ulike språkene. Der er nyanser og spesialiteter i hvert språk, slik mennesker er ulike, men i grunnen forbausende like. I språklydenes luftstrøm moduleres ulike mulige strømningsformer som urbilder. Kirofonetikken formidler de kraftstrømmene som er iboende i lydene.

ㅤHvert sunt menneske er sunn på sin egen måte, i sin egen balanse i livets strøm. Hvis denne labile likevekten forstyrres over en lengre tid, kan ulike sykdommer oppstå.
ㅤMennesket er et vesen i stadig forvandling. I hver sykdom ligger det også en impuls til helbredelse, til individuell utvikling. Gjennom sykdommen utvikler mennesket seg hen mot sin helt individuelle helse.
ㅤVi mennesker er kallet til å hjelpe hverandre på denne veien. Med kirofonetikken som verktøy, kan vi gi støtte på mange måter. Den gir verdifull hjelp til å gjenopprette helsebalansen og styrke motstandskraften.
ㅤSom individuell terapi vender den seg til mennesker i alle aldre.