Kirofonetik

En ung lydterapi på antroposofisk grundlag

ㅤ Liv er altid i udvikling, i bevegelse, strømmende, hvirvlende rytmisk bevegelse.
Levende organismer er resultat af strømningsformer som bliver synlige og værende gennem at fysisk substans bliver aflejret.
Livet fornyes strømmende, opretholder og helbreder sig selv. Den fysiske substans skiftes jevnligt ud, men formen er vedværende.
ㅤ Ved en disharmonie mellem sjelens oplevelser og livets rytmisk bevægelige formende kraft, kan kimen til sygdom opstå. Den strømmende fornyelse hemmes, bliver for stærk eller for svak.

ㅤSproget lever mellem mennesker. Men ord er så meget mere end information. De mindste byggesten i sproget, lydene, er i grunden temmelig ens for de forskellige sprog over hele jorden. Der er nuanser og specialiteter i hvert sprog, på samme måde som mennesker er forskellige og dog i grunden forbausende lige. I sproglydenes luftstrøm modeleres forskellige strømningsformer som urbilleder. Kirofonetiken formidler de kraftstrømmene som er iboende i lydene.

ㅤHvert sundt menneske er sundt på sin egen måde, i sin egen balance i livets strøm. Hvis denne labile ligevægt forstyrres over længre tid, kan forskellige sygdom opstå. Mennesket er et væsen i vedværende forvandling. I enhver sygdom er det også en impuls til helbredelse, til individuel udvikling. Gennem sygdom har mennesket mulighet til å udvikle sig hen mot sit helt individuelle helbred.
ㅤVi mennesker er kaldet til at hjelpe hinanden på denne vei. Med kirofonetiken som verktøy kan vi give støtte på mange måder. Den giver verdifull hjelp til at gjenoprette helsebalansen og styrke motstandskræftene.
ㅤ Som individuelle terapi henvender den sig til mennesker i alle aldre.