Kirofonetik

En ung lydterapi på antroposofisk grundlag

ㅤ Liv er altid i udvikling, i bevegelse, strømmende, hvirvlende rytmisk bevegelse.
Levende organismer er resultat af strømningsformer som bliver synlige og værende gennem at fysisk substans bliver aflejret.
Livet fornyes strømmende, opretholder og helbreder sig selv. Den fysiske substans skiftes jevnligt ud, men formen er vedværende.
ㅤ Ved en disharmonie mellem sjelens oplevelser og livets rytmisk bevægelige formende kraft, kan kimen til sygdom opstå. Den strømmende fornyelse hemmes, bliver for stærk eller for svak.

ㅤSproget lever mellem mennesker. Men ord er så meget mere end information. De mindste byggesten i sproget, lydene, er i grunden temmelig ens for de forskellige sprog over hele jorden. Der er nuanser og specialiteter i hvert sprog, på samme måde som mennesker er forskellige og dog i grunden forbausende lige. I sproglydenes luftstrøm modeleres forskellige strømningsformer som urbilleder. Kirofonetiken formidler de kraftstrømmene som er iboende i lydene.

ㅤI dag er kirofonetikken mest i brug på det pædagogiske område og de særlig indenfor helsepedagogikken. Børn trenger ofte hjælp i sin udviklingsprocess. Vi kan oppleve at sprogudviklingen og den kroppslige-sjelelige udviklingen hører tætt sammen. Ved at forstærke sproglydenes virkning sådan at de ikke kun høres, men også føles med kroppen, kan lydenes ordnende kraft synke dypere ind. impulsen til at gentage bliver forstærket, lydenes kvalitet bliver nemmere at gribe, slig at sprogfeil kan rettes opp (ev. i samarbeide med logoped og/eller eurytmiterapeut); og med det kan nye skridt i udviklingen blive mulige.

ㅤSom almen terapi kan kirofonetikken give støtte på mange måder, og bruges f.eks. i eldrevården, i rehabilitering etter rusavhengighet, ved stressymtomer o.d. Den giver verdifuld hjælp til at genopprette sundhedsbalansen og styrke motstandskraften (salutogenese). Den vender seg til mennesker i alle aldre.