Kirofonetik

En ung lydterapi på antroposofisk grundlag

ㅤ Liv er altid i udvikling, i bevægelse, strømmende, hvirvlende rytmisk bevægelse.
Levende organismer er resultat af strømningsformer som bliver synlige og værende gennem at fysisk substans bliver aflejret. Livet fornyes strømmende, opretholder og helbreder sig selv.
ㅤ Ved en disharmoni mellem sjælens oplevelser og livets rytmisk bevægelige formende kraft, kan kimen til sygdom opstå. Den strømmende fornyelse hæmmes, bliver for stærk eller for svag.

ㅤKirofonetik er en terapi, som anvender sprog og berøring ved behandlingen. Navnet er afledt af græsk «cheir», hånd og «phone», stemme, lyd, tone. Ved udtalen af en hvilken som helst sprog-lyd dannes i mundhulen en karakterisk luftstrøm. I sproglydenes luftstrøm modelleres forskellige strømningsformer som urbilleder. Denne luftstrøms form bliver med hænderne overført til fortrinsvis patientens ryg samtidig med at lyden udtales. Kirofonetikken formidler de kraftstrømme som er iboende i lydene. Livsprosesser harmoniseres og fornyes.

ㅤI dag er kirofonetikken mest i brug på det pædagogiske område og da særlig indenfor helsepædagogikken. Børn trænger ofte hjælp i sin udviklingsproces. Vi kan opleve at sprogudviklingen og den kropslige-sjælelige udviklingen hører tæt sammen. Ved at forstærke sproglydenes virkning sådan at de ikke kun høres, men også føles med kroppen, kan lydenes ordnende kraft synke dybere ind. Impulsen til at gentage bliver forstærket, lydenes kvalitet bliver nemmere at gribe, således at sprogfejl kan rettes op (ev. i samarbejde med logopæd og/eller eurytmiterapeut); og med det kan nye skridt i udviklingen blive mulige.

ㅤSom almen terapi kan kirofonetikken give støtte på mange måder, og bruges f.eks. i ældreplejen, i rehabilitering efter alkoholafhængighed, ved stressymptomer o.a. Den giver værdifuld hjælp til at genoprette sundhedsbalancen og styrke modstandskraften (salutogenese). Den vender sig til mennesker i alle aldre.