Kirofonetikkskolen i Norden

ㅤKirofonetikkutdannelsen vender seg til pedagoger/ helsepedagoger/ terapeuter og pleiepersonale for å gi dem et nytt verktøy i sitt arbeid. Den er en tilleggsutdannelse.
Men også andre interesserte er velkomne til å fordype seg i språkets mysterier med hjelp av antroposofien og kirofonetikken.

ㅤUtdannelsen består av 8 grunnkurs á en uke (sønd.- lørd.), med ca et halvt års mellomrom, og forutsetter at de studerende i den mellomliggende tiden fordyper seg i stoffet, og i den utstrekning det er mulig, tilslutter seg en «øve-gruppe» som regelmessig kommer sammen for å øve med hverandre. (For å gjøre det lettere for yrkesaktive å delta, kan ev. 1 ukekurs i året gjøres om til 3 forlengede helger fra fredag lunsjtid til søndag lunsjtid.)

ㅤ Utdannelsen i kirofonetikk skjer i 3 steg:

1. Grunnstudiet av lydkvaliteter og -former: 3 – 4 ukeskurs. Etter disse grunnleggende kursene er det mulig å begynne og bruke kirofonetikk i arbeidet med barn som har vanskeligheter med språket.

2. Deretter kommer 4 -5 ukekurs hvor den videre terapeutiske bruken står i fokus. Kvalitetsfornimmelsen av språklydene fordypes med hensyn til de studerandes grundutdannelse og i hvilket terapiområde de ønsker å bruke kirofonetikken. Etter vanligvis 4 år avsluttes utdannelsen med et veiledet terapeutisk arbeid med en pasient og en skriftlig og muntlig fremstilling av behandlingen.

3. For å holde kontakt med den videre utviklingen av kirofonetikken, er det viktig å ta del av flere kurs og dermed videreutdanne seg kontinuerlig, gjerne også i internasjonale sammenheng (se: www.wach-chirophonetik.org).

Historikk

ㅤFra 1976 begynte Alfred Baur å formidle kirofonetikken videre til terapeuter gjennom kurs. Etter hvert kom undervisningen inn i fastere former og «Die Schule für Chirophonetik» ble grunnlagt i Linz / Østerrike.

ㅤI 1987 ble en kirofonetikkskole grunnlagt i Sao Paolo (Brasil), i 1989 kom kirofonetikkskolen i Norden og i 1991 kom skolen i den Tsjekkiske Republikken. Disse skolene har arrangert kurs i de fleste europeiske land, inkl. Russland. Det finnes nå også kirofonetikkskoler i Tyskland, Italia og Portugal.

ㅤDen 29/9 – 1989 ble kirofonetikkskolen i Norden grunnlagt av Alfred Baur og hans mangeårige medarbeider Maik Nygaard. Fra 1976 hadde Alfred Baur holdt kurs i Norden, en virksomhet som stegvis kom i Maik Nygaards hender. Maik Nygaard ble skolens leder, samlet kolleger rundt seg og gjennomførte minst 2 ukekurs per år.
Utdannelsen ble gjennomført «på vandring» gjennom Nordeuropa, i Sverige, Norge, Island og Danmark.

ㅤ2001 fikk Jytte Iversen i oppdrag å lede utdannelsen. Kirofonetikkskolen ble først hjemmehørende på en biologisk-dynamisk gård i Höör/ Sverige, flyttet så til Marjattahjemmet i Danmark og fortsatte siden i Danmark ved Waldorfskolen i Vordingborg.

ㅤUtdannelsen fikk sin faste form med 2 ukekurser/ år og en avslutning etter 4 år med et veiledet terapeutisk arbeid.

ㅤEtter pandemi-årenes nedstenging ble det gjennomført et kurs for kirofonetikere i Norge sommeren 2022. Dette kurset er utgangspunkt for igjen å begynne med regelmessige utdannelseskurs. Jytte Iversen gir stafettpinnen videre til Reinhart Gatzsche som vil videreføre «Kirofonetikkskolen i Norden».

For videre informasjon

ta kontakt:
post@kirofonetikk.no

Kursdato

2023:

uke 31; 31/7 – 6/8: rytmekurs for viderekomne på Fokhol Gård/ Stange

introduksjonskurs: 13.10. – 15.10. på Fokhol Gård.

2024

(påmelding senast 3 uker føre kursstart)

grunnkurs: 14.3. – 17.3. (tors. 14.30 til søn. 13.00) på Fokhol Gård. Pris 3.000:- inkl. kost og logi

grunnkurs: 23.6 – 29.6. (hel uke) på Fokhol Gård. Pris 6000:- inkl. kost og logi

grunnkurs: 10.10 – 13.10 (tors. 14.30 til søn. 13.00) på Fokhol Gård. Pris 3.000:- inkl.kost og logi