Kirofonetikskolan i Norden

ㅤ Kirofonetikutbildningen vänder sig till pädagoger/ läkepädagoger/ terapeuter och vårdpersonal som önskar sig ett nytt verktyg i sitt arbete. Den är en supplerande utbildning. Men också andra interesserade är välkomna till att fördjupa sig i språkets mysterier med hjälp av antroposofien och kirofonetiken.

ㅤ Utbildningen består av 8 grundkurser á 1 vecka (sön.-lör.) med ca ett halvt års mellanrum. (För att göra det enklare för yrkesverksamma att deltaga, kan en veckokurs/år göras om till 3 långhelger från fred. lunchtid till sönd. lunchtid.)

Vi förutsätter att de studerande fördjupar sig i ämnet i mellantiden och deltar, om det är möjligt, i en «praxisgruppe» som regelbundet träffas för att öva med varandra.

ㅤ Utbildningen tar 3 steg:

1. Grundstudiet av språkljudens kvaliteter och -former: 3 – 4 veckokurser. Efter dessa grundläggande kurser är det möjligt att börja använda kirofonetik i arbetet med barn som har det svårt med språkutvecklingen.

2. Vid de följande 4 – 5 veckokurser lägges huvudtyngden på de terapeutiska användningar. Språkljudenes kvalitetsförnimmelse fördjupas. Det tas hänsyn till de studerandes grundutbildning och i vilket terapiområde de önskar att använda Kirofonetik. Denna delen avslutas med en muntlig och skriftlig framställning av ett terapeutisk arbete med en patient (med handledning av skolan).

3. För att hålla kontakten med den vidare utvecklingen av kirofonetiken, är det viktig att ta del av fler kurser för att kontinuerligt vidareutbilda sig, gärna också i internationale sammanhang (se: www.wach-chirophonetik.org).

Historia

ㅤ Från 1976 började Alfred Baur att förmedla kirofonetiken vidare till terapeuter genom kurser. Med tiden kom undervisningen in i fastare former och «Schule für Chirophonetik» grundades i Linz/ Österrike.

ㅤ 1987 grundades en kirofonetikskola i Sao Paolo/ Brasil, 1989 kom så «Kirofonetikskolan i Norden» och 1991 kom skolan i Tjeckien. Dessa skolor arrangerade kurs i de flesta europäiske land, inkl. Ryssland. Nu finnes det också Kirofonetikskolor i Tyskland, Italia och Portugal.

ㅤ Den 29/9 1989 grundades «Kirofonetikskolan i Norden» av Alfred Baur och hans mångåriga medarbetare Maik Nygaard. Redan 1976 började Alfred Baur att ge kurs i Norden, en verksamhet som stegvis kom i Maik Nygaards händer. Maik Nygaard blev skolans ledere, hon samlade kollegor runt sig och gav minst 2 veckokurs vart år. Utbildningen «vandrade» genom Nordeuropa, kurser hölls i Sverige, Danmark, Island och Norge.

ㅤ 2001 ombads Jytte Iversen att överta ledningen av utbildningen. Nu fick Kirofonetikskolan först ett hem på en biodynamisk gård i Höör/ Sverige, flyttade efter några år till Marjatta i Danmark och så vidare till Waldorfskolan i Vordningborg.

ㅤ Utbildningen fick sin tydeliga form med 2 veckokurser/år och en diplomavslutning efter 4 år med en skriftlig och muntlig redovisning av ett terapeutisk arbete med en patient.

ㅤ Efter pandemiårens nedstängning samlades kirofonetiker 2022 till en sommarkurs i Norge. Denna kurs blev utgångspunkten för en ny början av regelbundna utbildningskurs. Jytte Iversen ger nu stafettpinnen vidare till Reinhart Gatzsche som vill vidareutveckla «Kirofonetikskolan i Norden».

för interesseanmälan och mer information:
post@kirofonetikk.no

Kalender

2023:

övningshelg i Hamar, 10.-12.3.

vecka 31; 31/7 – 6/8: rytme-kurs for de vidarekomna på Fokhol Gård/ Stange/ Norge

13.10. – 15.10: introduktionskurs på Fokhol Gård. Pris 2.700:- NOK inkl. kost och logi.

2024 (anmälan senast 3 veckor före kursstart)

14.3. – 17.3 (tors. 14.30 -sön. 13.00): Grundkurs på Fokhol Gård/ Norge. Pris 3.000:- NOK inkl kost och logi

23.6. – 29.6 (vecka 26): Grundkurs på Fokhol Gård/ Norge. Pris 6.000:- NOK inkl. kost och logi

10.-10. – 13.10. (tors.14.30 – sön.13.00): Grundkurs på Fokhol Gård/ Norge. Pris 3.000:- NOK inkl. kost og logi