Kirofonetik

En ung ljud-terapi på antroposofisk grund

ㅤLiv är alltid i utveckling, i rörelse; strömmande, virvlande, rytmisk rörelse. Levande organismer är resultat av strömningsformer som blir synliga och verkliga när fysisk substans avlagras. Livet förnyas strömmande, upprätthåller och läker sig själv. Den fysiska substansen byts ständigt ut, formen består.
ㅤ Vid en disharmoni mellan själens upplevelser och livets rytmiskt rörliga formkraft kan frön till sjukdom uppstå. Den strömmande förnyelsen hindras, blir för stark eller för svag.

ㅤSpråket lever mellan människor. Men ord är så mycket mer än information. De minsta byggstenarna i språket, ljuden, är i grunden ganska lika över hela jorden för de olika språken. Det finns nyanser och specialiteter i varje språk, liksom människor är olika, men i grunden är de förvånansvärt lika. I språkljudens luftström moduleras olika möjliga strömningsformer som urbilder. Kirofonetiken förmedlar de kraftströmmar som finns inneboende i ljuden.

ㅤ Varje sund människa är sund på sitt eget sätt, i sin egen balans i livets ström. Om denna labila jämvikt störs under en längre tid, kan olika sjukdomar uppstå.
ㅤ Människan är ett väsen i ständig förvandling. I varje sjukdom ligger det också en impuls till läkning, till individuell utveckling. Genom sjukdomen utvecklar människan sig hän mot sin egen helt individuella hälsa.
ㅤ Vi människor är kallade till att hjälpa varandra på denna vägen. Med kirofonetiken som verktyg kan vi ge stöd på många sätt. Den ger värdefull hjälp till att återupprätta hälsobalansen och stärka motståndskraften.
ㅤ Som individuell terapi vänder den sig till människor i alla åldrar.